Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
19 mars 2015

Ny forskning om radiofrekvent stråling og kreft tvinger mobilindustrien i knestående

En ny studie viser at radiofrekvent stråling stimulerer svulstdannelser hos mus ved strålingsnivåer på 0.4, 0.04 og 2W/kg – langt under grenseverdien for personeksponering på 4 W/kg. Det betyr at termiske effekter kan utelukkes og andre forklaringsmodeller må benyttes. Resultatene viser også at de laveste strålenivåene i forsøkene hadde sterkest effekt.


Professor Alexander Lerchl ved Jacobs Universitetet i Bremen er førsteforfatter. ”Våre resultater viser at elektromagnetiske felt opplagt fremmer veksten av svulster” sa Lerchl under en pressemelding fra Jacobs Universitetet. Hittil har han vært den mest iherdige av skeptikerne når det gjelder å avvise eller fornekte helseskader av svake elektromagnetiske felt og ble ikke gjeninnvalgt i WHOs kreftpanel da RF-stråling og kreft ble vurdert å være mulig kreftfremkallende i 2011. Den nye studien markerer en helomvending fra Lerchls side, og får ekstra tyngde fordi den bekrefter resultatene fra en tidligere tysk studie utført av Tillmann og medforfattere i 2010. Dermed er en av de viktigste kravene om at forskningsresultater må kunne gjentas og bekreftes, oppfylt. Studien er finansiert av det tyske strålevernet. Det finnes allerede en rekke epidemiologiske studier som viser sammenheng mellom mobilstråling og hjernesvulst. Kravet fra en rekke forskere om å klassifisere radiofrekvent stråling som sannsynlig kreftfremkallende har nå fått svært sterke kort på hånden. For mer informasjon, se Microwave News

Solveig Glomsrød 19. mars 2015