Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
06 juni 2017

Ny forskning viser at stråling fra WIFi og mobiltelefoner påvirker bakteriers resistens mot antibiotika

En ny studie (Taheri et al 2017) viser at 900MHz mobilstråling og 2.4 GHz GSM stråling fra vanlige mobiltelefoner gjør mikroorganismer mindre sårbare for antibiotika


En ny studie (Taheri et al 2017) viser at 900MHz mobilstråling og 2.4 GHz GSM stråling fra vanlige mobiltelefoner gjør mikroorganismer mindre sårbare for antibiotika. Det er fint for mikroorganismene, men blant dem finner vi bakterier som vi trenger antibiotika for å bekjempe. Innenfor et avgrenset område av feltstyrken viser studien at strålingen gjør bakterier som Listeria (listeria monocytogeneses) og E coli (Escherichia coli) resistente mot antibiotika.


Studien er utført av en forskergruppe i Iran, som anbefaler videre forskning på dette området. Hvis resultatene i studien blir bekreftet, får helsemyndigheter verden rundt noe nytt å tenke på. G20 – gruppen av land besluttet på sitt møte i mai i år å samarbeide om å motarbeide den stadig mer verdensomspennende og alvorlige resistensen mot antibiotika. Bare innen EU er det over 25 000 dødsfall årlig som følge av antibiotika-resistens. Bakterienes tilpasningsdyktighet kan få dramatiske konsekvenser for vår beredskap mot alvorlige infeksjonssykdommer. Nasjonale helsemyndigheter bør raskest mulig sørge for at uavhengige forskningsmiljøer uten finansiering fra mobil- og trådløsindustrien gjør tilsvarende studier som Taheri et al (2017).

-  Solveig Glomsrød

Les om studien på Pubmed:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203122

Dose Response. 2017 Jan 23;15(1):1559325816688527. doi: 10.1177/1559325816688527. eCollection 2017 Jan-Mar.

Evaluation of the Effect of Radiofrequency Radiation Emitted From Wi-Fi Router and Mobile Phone Simulator on the Antibacterial Susceptibility of Pathogenic Bacteria Listeria monocytogenes and Escherichia coli.

Taheri M1Mortazavi SM2Moradi M1Mansouri S1Hatam GR3Nouri F4.