Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
13 mars 2018

Kritiske blikk på skolen

Z-forlag har gitt ut bok om den norske skole. Et kapittel tar for seg farene ved bruk av elektroniske hjelpemidler i skolen. Verdt å lese.


Kapittelet om elektronikk stråling og hlese er skrevet av Einar Flydal.
og har tittelen:  Elektromagnetisk stråling – gambler vi med våre barns helse?

Andre tamaer som tas opp er dagens lærerutdanning, målstyreing i skolen og fraværsøkningen.

Kritiske blikk på skolen utgitt av Z-forlag