Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
17 mars 2018

Helsedirektoratet mot strømmen

Den 15. Mars 2018 ble det kjent at Helsedirektoratet har satt foten ned for at leger skal skrive attest for fritak fra nye strømmålere. De el-overfølsomme tas det ikke lenger hensyn til.


Av Solveig Glomsrød leder av FELO
Den 15. Mars 2018 ble det kjent at Helsedirektoratet har satt foten ned for at leger skal skrive attest for fritak fra nye strømmålere. Hittil har nettselskapene gitt fritak basert på legeattest etter instruks fra NVE. Dette har vært svært viktig for alle med el-sensitivitet.

Strålevernet avviser som kjent hardnakket at stråling fra mobil og AMS kan gi helseskader. At leger skulle skrive under på at pasienter fortalte om dette var for dem uakseptabelt. Nå er det slutt. Strålevernet har får det som de vil og de el-overfølsomme tas det ikke hensyn til.

Det finnes forskning som tydelig peker mot helseskader av mobilstråling og stråling fra AMS. Dette har helsedepartementet i California med 40 millioner innbyggere og noen av verdens beste universiteter fått med seg. Helsedepartementet har kommet med anbefalinger om hvordan man kan redusere eksponeringen fra mobiler etc. og forklart bakgrunnen for dette. De sier at selv om forskningen fortsatt er under utvikling, peker noen laboratorieeksperimenter og studier av menneskers helse på muligheten av at mye bruk av mobil over lang tid kan knyttes til visse typer kreft og helsevirkninger, deriblant hjernesvulst, svulst på hørselsnerven og spyttkjertlene, færre og mindre mobile sædceller, og - mer i slekt med el-overfølsomhet - hodepine, lærevansker, hukommelsestap, hørsel, atferd og søvn.

Californias helsedepartement sier at sammenhengene og omfanget av risikoen ikke er definitivt avklart, men kommer likevel med råd til de som er interessert i å redusere strålingen. Californias helsedepartement tuller ikke. De har vært ledende gjennom flere tiår når det gjelder forskning og tiltak mot luftforurensning. Nå står de overfor en samlet og supermektig bransje og må veie hvert ord på gullvekt. Rådene blir imidlertid mer og mer omfattende - de burde for lengst være oppdaget av Strålevernet, Helsedirektoratet og framfor alt pressen.

15. mars er allerede en merkedag. Denne dagen for 2062 år siden ble Julius Cæsar drept med noen titalls dolkestøt i det romerske senatet. Han trakk kappen over seg og gikk inn i historien. Hva vil Helsedirektoratet bli husket for? At de ikke åpnet for den minste tvil om at el-overfølsomhet er et reelt problem og ødelegger helsen og livskvaliteten til mange mennesker.