Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
03 februar 2017

Fritak fra "smartmåler" på 1,2,3

"Smartmålere" monteres nå over hele landet, tusenvis hver dag. Svært mange søker informasjon om hvordan de kan søke fritak.


Det er netteieren - "e-verket" - som er pålagt å skifte ut de gamle målerne, og det er netteieren man søker til. Du får fritak fra utskifting hvis den nye måleren er til vesentlig ulempe for deg. […]

https://einarflydal.com/2017/02/03/fritak-fra-smartmaler-pa-123/