Bli medlem i FELO

Motta velkomstpakken med medlemsbladet Strålevett, FELO-brosjyrer og praktiske tips for el-sanering. Medlemsbladet inneholder de viktigste nyhetene.
Bli medlem nå!

Følg oss på Facebook!
(Du trenger ikke ha Facebook-konto.)

Du kan lese nyheter på FELOs Facebookside uten å måtte logge inn på Facebook 

Facebooksiden blir ofte oppdatert.

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
03 februar 2017

Fritak fra "smartmåler" på 1,2,3

"Smartmålere" monteres nå over hele landet, tusenvis hver dag. Svært mange søker informasjon om hvordan de kan søke fritak.


Det er netteieren - "e-verket" - som er pålagt å skifte ut de gamle målerne, og det er netteieren man søker til. Du får fritak fra utskifting hvis den nye måleren er til vesentlig ulempe for deg. […]

https://einarflydal.com/2017/02/03/fritak-fra-smartmaler-pa-123/