Bli medlem i FELO

Motta velkomstpakken med medlemsbladet Strålevett, FELO-brosjyrer og praktiske tips for el-sanering. Medlemsbladet inneholder de viktigste nyhetene.
Bli medlem nå!

Følg oss på Facebook!
(Du trenger ikke ha Facebook-konto.)

Du kan lese nyheter på FELOs Facebookside uten å måtte logge inn på Facebook 

Facebooksiden blir ofte oppdatert.

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
09 juni 2015

Franske forskere har identifisert biomarkører for eloverfølsomhet og kjemisk overfølsomhet


Professor Dominique Belpomme og hans team ved Artac  (Foreningen for forskning og behandling av kreft) i Paris kan nå vise til biologiske kjennetegn på eloverfølsomhet som kvalifiserer som grunnlag for en medisinsk diagnose.

http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/dominique-belpomme/

Nyheten ble presentert på en pressekonferanse ved Det kongelige belgiske akademi for medisin i Brüssel , med flere internasjonalt ledende forsker innen elektromagnetiske felt og helse i panelet. Pressekonferansen ble holdt i forbindelse med den 5. konferansen tilegnet Paris-appellen over temaet: Miljørelatert idiopatisk intoleranse: Hvilken plass skal elektromagnetisk felt og kjemikalier ha?

 

Blant alle strålingsrelaterte miljøproblemer trakk forskerne fram det å utsette barn for Wi-Fi i skoler verden over som særdeles risikofylt. Deltakerne i pressekonferansen hevde at tiden var inne og kunnskapsgrunnlaget til stede for at WHO skulle ta eloverfølsomhet inn i sitt diagnose-register. Dette vil åpne for større innsats innen forskning om eloverfølsomhet og om behandling og fremfor alt forebygging.

Paris-appellen- abstracts

Presentasjoner med video

Omtale av konferansen:
Electrohypersensitivity conference debunks ‘nocebo effect’ theory