Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
31 januar 2014

Forskare oroade över den ökande mobilanvändningen

- Barn borde skyddas för strålning i högre grad än vad som görs nu, säger professor emeritus Rainer Nyberg från Vasa. Han förespråkar flygplansläge i mobiltelefoner och läsplattor för både barn och unga, eftersom det finns en hel del forskning som pekar på hälsorisker med strålning.