Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
03 juni 2015

Enda en studie bekrefter at mobilstråling åpner blod-hjernebarrieren, og skader læringsevne og hukommelse.

Et team av kinesiske forskere har utsatt rotter for 900 MHz mobilstråling 3 timer daglig – en gruppe i 14 dager, en annen i 28 dager, den tredje gruppen var ubestrålt. SAR-verdien av strålingen varierte fra 0.016 W/kg (kropp) til 2 W/kg (hodet). Grenseverdien i Norge basert på ICNIRP er 2 W/kg for eksponering av hodet.


Studien til Jun Tang og Yuan Zhang og medforfattere ved Tredje Militære Medisinske Universitet i Chongqing er publisert i tidsskriftet Brain Research og viser klar skade på nervefibrene i hjernen, mest hos dem som ble bestrålt i 28 dager. Blod-hjernebarrieren ble lettere gjennomtrengelig etter 14 dagers eksponering og betydelig mer etter 28 dager, tydelig demonstrert ved at farge som ble injisert i blodet trengte inn i hjernen til de eksponerte rottene.

Albumin forserte blod-hjernebarrieren, og tenderte til å samle seg i hippocampus og cortex. Proteinet albumin finnes i blodet, men skal normalt ikke trenger inn gjennom blod-hjernebarrièren. Studien viser også for første gang at stress-respons mekanismen bidrar aktivt til resultatene. 

Skadene på hjernen reduserte rottenes orienteringsevne – dette ble tydelig vist i et forsøk hvor rottene først ble opplært til å finne en litt nedsenket plattform de kunne hvile på når de svømte rundt i et vannbad. Plattformen ble fjernet – og rottene som var bestrålt i 28 dager hadde glemt hvor den skulle være, mens de andre gruppene bevisst søkte seg til det riktige området – de husket hvor plattformen hadde vært.

Forskning som viser at stråling åpner blod-hjernebarrieren, går tilbake til en artikkel av Allan Frey i 1975, og en kort historikk er å finne i FELO-rapporten Helsevirkninger av elektromagnetiske felt. I de siste 20 årene er det professor Leif Salford og hans gruppe ved Lund Universitet i Sverige som har vært i fronten på dette området, og den nye kinesiske studien bekrefter deres resultater.

 I en internasjonal aksjon krever nærmere 200 forskere at Verdens Helseorganisasjon skal vurdere spørsmålet om kreftfaren ved mobilstråling på nytt etter ferske og alarmerende resultater fra forskningen. Resultatene innen forskning på stråling og hjerneskader, samt gjennomtrengeligheten til blod-hjernebarrieren, burde stå like sterkt overfor Verdens helseorganisasjon i et krav om ny vurdering av mobilstråling og helse. 

 Se Dariusz Leszczynskis omtale av studien og referanser til tidligere studier av virkningen av stråling på blod-hjernebarrieren på hans blogg: https://betweenrockandhardplace.wordpress.com