Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
12 desember 2014

DVD tilgjengelig fra professor Martin Palls foredrag i Litteraturhuset 18. oktober 2014

Årets gave?


Professor Martin Palls forskning er omtalt i FELOs rapport  fra oktober 2012, og i boken Blinde pletter av legen Henrik Isager som kom ut for noen år siden.  Det har kommet til en del ny kunnskap siden den gang, og dette beretter professor Martin Pall om i denne videoen som har norsk tekst og engelsk tale.

Martin Pall sier at det er få som har kunnskap om elektromagnetisk stråling og helse, og de fleste av de som har det, kjenner ikke til de nye vitenskapelige funnene som har blitt gjort på dette området i den senere tid.

Dette er noe alle interesserte bør ta seg tid til å se!

 

Engelsk tale, norsk teksting. 
2 stk videoplater – DVD- og Blu-Ray-video
Distribusjon til produksjonskost: 100 NOK/stk + porto.
For bestillinger: emfacets.infogmailcom

 

Kjelleren i Litteraturhuset, Oslo, var fylt til trengsel da prof. em. Martin L. Pall - fysiker, genetiker og cellebiolog fra Washington State University - holdt sitt populærvitenskapelige foredrag 18. okt. 2014.

I følge prof. em. Martin L. Pall har strålevernmyndighetene i Norge og mange andre land sovet i timen når de hevder at grenseverdiene de praktiserer, sikrer mot helseskader fra elektromagnetiske felt fra mobiler, WiFi og slikt. Prof. Pall hevder – og dokumenterer med sin egen og andres omfattende forskning de siste tiårene – bl.a.:

*    Mikrobølger skader selv langt under strålegrensene, gjennom mekanismer på cellenivå. Det er påvist
     og bevist både teoretisk og praktisk hvordan det skjer.

*    Prosessene som settes i gang i cellene våre, kan – helt eller delvis – stå bak økende forekomster av en
     rekke «uforklarte lidelser» som er på frammarsj i vårt samfunn.

*    Samme mekanisme er virksom hos alle flercellede dyr når de blir eksponert, og antakelig også hos
     planter. "Elektrotåka" er et lite undersøkt miljøproblem, som kan vise seg å være dramatisk.

Det norske strålevernets viktigste policy-dokument på dette området (FHI rapport 2012:3) forutsetter at mikrobølgene fra mobiler og annet trådløst umulig kan gjøre skade. Har Pall rett, tar de som skal verne oss, feil. Hvordan skal vi forholde oss til dette?

---

Martin Palls første artikkel der han trekker inn elektromagnetiske felt som forklaring på viktige celleforstyrrelser, havnet på «Global Medical Discovery”-lista over de viktigste artiklene innen medisin i 2013. Prof. Pall hadde da forsket på mekanismene bak felles årsaker til "uforklarte sykdommer" en årrekke, så som hjerterytmeforstyrrelser og plutselig hjertedød, kronisk utmattelse (ME), svekket immunforsvar, fibromyalgi, post-traumatisk stress, økte DNA-brudd og dermed kreft. Det førte ham til å spekulere over hvordan "el-overfølsomhet" kan oppstå. Så oppdaget han at tusenvis av forskningsrapporter viste det samme: at elektromagnetiske felt langt svakere enn grenseverdiene kunne ligge bak disse lidelsene, og han fant ut hvordan.

Prof. Palls funn bør ha konsekvenser - for hvordan vi omgås trådløs kommunikasjon, for miljøtiltak, helsesektoren, data i skolen, strålegrenser, og hvordan vi ser på el-overfølsomme. Eller hva?

Arrangør: 
Einar Flydal, pensjonist fra telekom og IKT-sektoren i samarbeid med
Arne Næss-professoratet i global rettferdighet og miljø

Innhold:                                                                                 
Innledning v/ Einar Flydal (7 min)                                           
Foredrag - prof.em. Martin L. Pall (1 time)
Spørsmål og diskusjon (40 min)

Kamera, lyd og redigering: Jan Erik Pedersen
Kamera: Kristin Hauksdottir