Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
15 november 2017

Dagskonferanse "Det trådløse samfunnet" 1. des.

Dagskonferanse om strålingspåvirkningen i dagens samfunn. Dagkonferanse holdt i Oslo konferansesenter 1. des. 2017. Se fordragene fra Lennart Hardell, Jostein Ravndal og Einar Flydal.


 Se foredragene på You Tube:

Lennart Hardell, Framtidig risiko og muligheter med det trådløse samfunnet

Jostein Ravndal,  AMS og mobilmaster - miljøinformasjon

Einar Flydal, Strategier når forståelsesmønstre brytes