Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
16 desember 2017

California gir ut nye retningslinjer for mobilbruk

Californias "Department of public health" publiserte 13. desember retningslinjer for hvordan man minsker eksponering fra egen mobilbruk. Et godt skritt i riktig retning!


The new CHPD guidelines includes practical steps both adults and children could take to reduce exposure to radio frequency energy from cell phones. That includes:

  • Keeping the phone away from the body
  • Reducing cell phone use when the signal is weak
  • Reducing the use of cell phones to stream audio or video, or to download or upload large files
  • Keeping the phone away from the bed at night
  • Removing headsets when not on a call
  • Avoiding products that claim to block radio frequency energy. These products may actually increase your exposure.

Se nettsiden hos Californias helsemyndigheter her.