Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
Av: Hans Hansen
24 januar 2013

Bruk av mobiltelefon under svangerskapet kan skade barnet

Kvinner som bruker mobiltelefon under svangerskapet har større sannsynlighet for å føde barn som får adferdsproblemer. Det viser en stor dansk-amerikansk undersøkelse basert på danske barn.


Hvis barna selv brukte mobiltelefon før de nådde 7 års alder steg risikoen med 80% i forhold til mødre og barn som ikke brukte mobiltelefon.

Undersøgelsen, som ble offentliggjort i tidsskriftet Epidemiology er basert på over 13.000 barn av gravide kvinner som i slutten av 1990-tallet ble rekruttert fra det danske fødselsregisteret.

Når barna fra disse graviditeter nådde syvårsalderen i 2005-2006, ble mødrene bedt om å besvare et spørreskjema om barnas helse og adferd, og om mødrenes egen bruk av mobiltelefon. Siden barna ble født på et tidspunkt da mobiltelefoner ikke var allemannseie var det halvparten av kvinnene som ikke brukte mobiltelefon i det hele tatt. Derfor var det mulig å gjøre en sammenlikning, noe som er vanskelig i dag.

Undersøkelsen viste at det å bruke mobiltelefon to til tre ganger om dagen var nok til å øke risikoen med  54% for at barna deres ble hyperaktive eller fikk problemer med adferd, følelser og det å forholde seg til andre mennesker når de nådde skolealder.  Hvis barna selv brukte mobiltelefon før de nådde 7 års alder steg risikoen med 80% i forhold til mødre og barn som ikke brukte mobiltelefon. Forskerne betegner resultatene som overraskende og uventede. Disse resultatene bør bekreftes av ytterligere studier.