Bli medlem i FELO

Motta velkomstpakken med medlemsavisen Strålevett, FELO-brosjyrer og praktiske tips for el-sanering. Medlemsbladet inneholder de viktigste nyhetene.
Bli medlem nå!

Følg oss på Facebook!
(Du trenger ikke ha Facebook-konto.)

Du kan lese nyheter på FELOs Facebookside uten å måtte logge inn på Facebook 

Facebooksiden blir ofte oppdatert.

Lenker

EHS (Electromagnetic hypersensitivity) foreninger i andre land

Land:Forening:Nettadresse:
DanmarkEHS Foreningen af el-overfølsomme   www.ehsf.dk
EnglandElectrosensitive Society

www.electrosensitivesociety.com

EnglandElectroSensitivity-UKwww.es-uk.info
FinlandElöverkänsliga i Finland rf www.suomensyh.fi
Frankrike

Collectif pour la reconnaissance et la

défense des électrosensibles

http://www.electrosensible.org/b2/index.php/accueil/
ItaliaAssociazione Italiana Elettrosensibili 

 www.elettrosensibili.it

 

ItaliaAssociation for Environmental and Chronic exposure injury

www.infoamica.it

 

NederlandElectrohypersensitivity Foundation

 www.stichtingehs.nl

 

Norge FELO Foreningen for el-overfølsommewww.felo.no
Polen
Spania
SverigeElöverkänsligas Riksförbundwww.feb.se
Tyskland
      

 

USA
Østerrike

 

Opprop og underskriftskampanjer

 

Innbyggerinitiativ

Folkets Strålevern har startet opp et innbyggerinitiativ i Stavanger der de henvender seg til Stavanger kommune og ber dem om å ta et større ansvar for strålingen fra den trådløse teknologien som kommunens innbyggere blir utsatt for.

Folkets Strålevern har merket seg forskningsresultater som antyder at barn og unge er spesielt sårbare overfor skadelige virkninger av denne type stråling. Dette gjelder bl.a. risiko for utvikling av alvorlige sykdommer som kreft. Dessuten viser flere nye studier sammenheng mellom elektromagnetisk stråling og adferdsproblemer hos barn, både autisme og ADHD-liknende tilstander.

De ber om at kommunen handler i samsvar med sine egne vedtak, føre-var-prinsippet, Europarådets anbefalinger, WHO sin klassifisering av trådløs teknologi og Europarådets vedtak om anbefalt reduserte grenseverdier.

 Blandt de konkrete tiltak som er foreslått er følgende;

- Erstatt all trådløs teknologi på skoler og i barnehager med kablet nettverk

- Flytt mobilmaster som er satt opp i nærheten av der barn oppholder seg

- Sett ned grenseverdien for mikrobølgestråling fra trådløs IKT til 1000 ?W/m²  

- Etablering av mobilmaster skal alltid behandles som en byggesak.

For å få mer gjennomslagskraft trenger de synlig støtte fra befolkningen, derfor er det satt i gang en underskriftskampanje blant innbyggerne i Stavanger kommune. Folkets Strålevern må ha minst 300 underskrifter fra personer bosatt i kommunen før innbyggerinitiativet kan leveres til kommunen. 

Dette er et flott initiativ og vi oppfordrer våre medlemmer til å støtte opp om dette.

Les mer på Folkets Strålevern sine nettsider: www.folkets-stralevern.no

Strålevern-foreninger i alle land

D

D

Danmark
England Powerwatch    www.powerwatch.org.uk
NorgeFolkets Strålevern www.folkets-stralevern.no/
SverigeVågbrytarenwww.vagbrytaren.org/

Dan


Mobil-master aksjons-grupper

LandNavn på foreningen
Nettadressen:
England Mast-Victims  www.mast-victims.org
EnglandMast Sanity   www.mastsanity.org

 

 

d

st      

Smart Meter- grupper (AMS- automatiske strømavlesere)

D

D

Danmark


EnglandStop Smart Meters

 

www.stopsmartmeters.org.uk

 

 

Trådløse nettverk i skoler- protest-grupper

D

D

Danmark
EnglandWiFi in schools       

www.wifiinschools.org.uk

WiredChild www.wiredchild.org

 

 

Forskning

D

Bioinitiative

www.bioinitiative.org    

EnglandPowerwatchwww.powerwatch.org.uk
USA

 

 

Finne senderen i ulike land

D

D

D

 

DanmarkMastedatabasenwww.mastedatabasen.dk/VisKort/PageMap.aspx
Frankrike
NorgeFinn senderenwww.finnsenderen.no
SverigeHar ikke noe nasjonalt register