Video

Nye mobilmaster? Hva vet vitenskapen egentlig om helsefaren for barna og for andre?

Hvor reell er faren for helseskader fra basestasjoner og mobiltelefoni? Dette blir mer og mer aktuelt: den elektromagentiske strålingen har økt til 500.000.000.000 ganger det den var for 200 år siden. Er det et problem? Europarådet ønsker strakstiltak, og det gjør mange forskere også.
 
Telenor og Utdanningsetaten i Oslo v/ Undervisningsbygg KF planlegger å sette opp en mobilmast og basestasjoner på Bygdøy skole i juli 2015.
Det har ført til flere folkemøter om saken - i siste liten. Dette opptaket er fra et åpent møte på Bygdøy skole den 25. juni 2015. Temaet var "Hva vet vitenskapen egentlig om helsevirkningene?". Foredragsholder var Einar Flydal, nå pensjonist men med nær 40 år i IKT-bransjen bak seg. Han har bl.a. arbeidet som forsker og seniorrådgiver i Telenors konsernstab og som univ.lektor ved NTNU innen telematikk. Han er samfunnsviter fra et IKT-miljø, og er vant til å samle trådene og skape oversikt over store fagfelt og store tidsrom.

Foredraget har detaljer nok for de fleste, men ikke for forskere og medisinere. Noen referanser gis på foiler. For fler detaljer og vitenskapelige referanser vises til hans bloggposter på einarflydal.com.

Foredraget er også tilgjengelig på DVD. Se info sist i videoen.

SmartNett og smarte målere AMS: Visjonene om forretning og miljø, & helseproblemene ingen tenkte på

Einar Flydal, fhv. forsker og strategirådgiver i Telenor ASA og univ.lektor v/ NTNU, forteller om visjonen om "smartnett" og "smarte målere" som nå er under utrulling bl.a. i Norge. Han viser hvorfor han tror at resultatet blir ganske annerledes: dårligere økonomi, mindre sikkerhet og snarere miljøulemper enn miljøgevinster.Odd Magne Hjortland, elektroingeniør og leder av EMF-Consult AS, beskriver det tekniske og viser strålingsproblematikken knyttet til smarte målere.Opptakene er gjort på et møte om Helseproblemer fra mikrobølget stråling i Tønsberg, 22. april 2015 (arrangør: medlemmer av Folkets strålevern og Foreningen for el-overfølsomme Tønsberg og omegn folkets-stralevern.no og felo.no).

Er trådløs teknologi virkelig så harmløst som Statens strålevern vil ha det til?

Videoen gjengir Einar Flydals åpne foredrag i Stavanger den 8. april 2015 med temaet: "Er trådløs teknologi virkelig så harmløst som Statens strålevern vil ha det til?". Foredraget var arrangert av Folkets strålevern (www.folkets-stralevern.no).

Flydal gjennomgår særlig hvordan det kan ha seg at det tilsynelatende er så står uenighet blant forskere og dagens stråling er helseskadelig. Han viser i detalj hvordan forskningsrapportene fra "ICNIRP-sfæren" konstrueres for å forsvare dagens strålegrenser.  

Video og redigering: Foreningen for el-overfølsomme,  www.felo.no ved Jan Erik Pedersen

For mer materiale av Einar Flydal og for referanser til faglitteratur: se andre videoer på YouTube og bloggposter på www.einarflydal.com

"Elektrotåka - den nye helse og miljøgiften?"

I følge våre myndigheter kan mikrobølgene fra mobiler og annet trådløst umulig gjøre skade. De viser også til at forskningen ikke er entydig, og at det ikke er påvist noen måte slik stråling kan få helsemessige følger på.

I følge prof. em. Martin L. Pall, fysiker, genetiker og cellebiolog, har de sovet i timen og tar feil på alle tre punkter. Pall hevder at forskningsresultatene slett ikke er uklare, og at vi må få et ganske annet og bedre strålevern. Han hevder – utfra egen og andres omfattende forskning de siste tiårene – bl.a.:

  • Mikrobølger skader selv langt under strålegrensene, gjennom mekanismer på cellenivå
  • Disse biologiske mekanismene kan – helt eller delvis – stå bak økende «uforklarte lidelser» som plutselig hjertedød, ME, svekket immunforsvar, fibromyalgi, post-traumatisk stress, og økte DNA-brudd, m.m.
  • Virkningene kan i prinsippet ramme alle flercellede dyr, og er påvist f.eks. i blåskjell
  • Man trenger verken New Age, tendensiøs vitenskap eller konspirasjonsteorier for å begrunne dette

Konsekvensen av Palls funn er at vi står overfor en ny og almen miljøgift. Noen har kalt den "det 21. århundrets miljøbombe". Kan det stemme? Hvordan skal vi forholde oss til dette? Det har konsekvenser for miljøtiltak, helsesektoren, bygging av mobilmaster, data i skolen, og håndtering av el-overfølsomme.

Martin Pall, prof. em. v/ Washington State University, har en omfattende produksjon. Hans første artikkel der han trekker inn elektromagnetiske felt som forklaring på lidelser han har arbeidet med en årrekke, havnet på «Global Medical Discovery”-lista over de viktigste artiklene innen medisin i 2013.

Videoen er opptak fra Arne Næss-seminaret 18. okt. 2014, Oslo.

Innhold: 

  • Introduksjon v/ Einar Flydal, pensjonist fra IKT-bransjen, næringsliv og akademia
  • Foredag v/ Martin L. Pall
  • Spørsmål/kommentarer fra salen

Videoen har engelsk tale og norsk tekst.

Arrangører: Einar Flydal i samarbeid med Arne Næss-professoratet i global rettferdighet og miljø

Engelsk videotittel: "Electrosmog - The New Health and Environmental Toxin?"

Foredragets tittel: "Electromagnetic field exposures act via activation of L-type voltage-gated calcium channels. How this leads to electromagnetic hypersensitivity (EHS) and other impacts on health"

«Elektrotåka» – den nye helse- og miljøgiften? på www.sum.uio.no

 

Filmen er nå også tilgjengelig på DVD og Blu-Ray.
2 stk videoplater – DVD- og Blu-Ray-video
Distribusjon til produksjonskost: 100 NOK/stk + porto. 
For bestillinger: emfacets.infogmailcom

Professor emeritus Martin L. Pall, gives an educational speech about The NO/ONOO-Cycle.

Dr. Erica Mallery-Blythe - Electromagnetic Radiation, Health and Children 2014

Legen Dr. Erica Mallery-Blythe har satt seg inn i temaet elektromagnetisk stråling (EMF) og helse

Ny forskning viser at elektromagnetisk stråling kan skade hjernen

RESONANCE BEINGS OF FREQUENCY

Resonance is a sensational journey, which reveals 60 years of scientific research into the harm being caused to life by man made wireless frequencies.
Two billion years ago life first arrived on this planet; a planet, which was filled with a natural frequency. As life slowly evolved, it did so surrounded by this frequency. and Inevitably, it began tuning in.
By the time mankind arrived on earth an incredible relationship had been struck; a relationship that science is just beginning to comprehend.
Research is showing that being exposed to this frequency is absolutely integral to us. It controls our mental and physical health, it synchronises our circadian rhythms, and it aids our immune system and improves our sense of wellbeing.
Not only are we surrounded by natural frequencies, our bodies are filled with them too. Our cells communicate using electro magnetic frequencies. Our brain emits a constant stream of frequencies and our DNA delivers instructions, using frequency waves. Without them we couldn't exist for more than a second.
This delicate balance has taken billions of years to perfect. But over the last 25 years the harmony has been disturbed. and disturbed dramatically.
Mankind has submerged itself in an ocean of artificial frequencies. They are all around us, filling the air and drowning out the earth's natural resonance.
To the naked eye the planet appears to be the same. But at a cellular level it is undergoing the biggest change that life on earth has endured; the affects of which we are just starting to see and feel.
'Resonance' sensationally reveals how our reliance on a technology that is proving to be unsafe, could result in us paying the ultimate price...
check out our website at www.flatfrogfilms.com

Farlig mobilstråling spreder sig from TV-Bella on Vimeo.

Mobiltelefoner og trådløse forbindelser er jo rigtigt godt, men for at signalerne kan komme rundt i alle kroge af landet, så skal der sættes master op.
I øjeblikket er der godt 13.000 mobilmaster i Danmark, og flere er på vej.
Alene i vores bydele er der i øjeblikket 150 master, og der er 27 nye på vej.
Og det ser jo ganske fredeligt ud med sådan nogle master, men fra masterne udsendes der radiofrekvent stråling, som kan være skadelig.
Det mener eksempelvis Det europæiske miljøagentur, der advarer om, at der kan være en sundhedsrisiko ved den radiofrekvente stråling.
Modsat mener den danske sundhedsstyrelse, at der ikke er nogen sundhedsfare ved mobilmaster.
Men hvad siger en lægelig ekspert.
Vi har talt med John Jalving, der er speciallæge, som er ekspert i netop mobilstråling.
---
Vi har i øvrigt prøvet at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen, men indtil videre forgæves.
Men hvor meget stråling kommer der egentlig fra sådan nogle mobilmaster?
Det spørgsmål sendte vi videre til el-installatør Vagn Larsen, der er specialist i stråling fra mobilmaster.
Lad os se, hvad han fik ud af at måle ved en tilfældig mast i Vanløse.

275.000 bliver syge af mobilstråling from TV-Bella on Vimeo.

Kan mennesker tage skade af elektrisk stråling?
Sundhedsstyrelsens tilladte værdier ligger et godt stykke over de værdier, vi har målt, så de mener åbenbart nej.
Alligevel er der folk der bliver syge af strålingen. Faktisk hele 275.000 danskere.
Disse mennesker lider af sygdommen EHS, hvilket betyder Elektro Hyper Sensitivitet, altså overfølsomhed over for elektrisk stråling.
Et af de mennesker, der lider rigtig meget af denne sygdom hedder Karin Nørgaard, og hun er redaktør og talskvinde for EHS-Foreningen. Vi har haft hende på besøg i Studie Bella.

FELOs dagskonferanse videoer