Dagskonferanse 2014 Video - Det trådløse samfunnet

Åpningstale - Solveig Glomsrød, leder av FELO

Henrik Ibsens "En Folkefiende" møter applaus 130 år etter at teaterstykket ble vist for første gang.

- Men møter samfunnet varslere som Doktor Stockmann annerledes i dag? Ekspertutvalget som utredet helsevirkninger av svake høyfrekvente felt hadde 16 medlemmer, men ingen med kritisk blikk på dagens forvaltning av strålingsmiljøet.

Det finnes imidlertid mange kritiske røster utenfor landets grenser, og på denne konferansen har FELO gleden av å presentere to av verdens fremste eksperter på stråling og helse. De vil formidle og diskutere egne og andres forskningsresultater, og fortelle om sitt syn på rådende kontroverser og forvaltningspraksis. Videre vil en av Sveriges mest anerkjente kapasiteter på strålingsfysikk holde foredrag om gamle og nye utfordringer i strålingsmiljøet.

Dariusz Leszczynski Wireless Communication, Health Risks and Precaution

DARIUSZ LESZCZYNSKI har doktorgrad i molekylær biologi og er ekspert innen biologiske og helsemessige effekter av stråling fra mobiltelefoner. Han er assosiert professor i biokjemi ved Universitetet i Helsinki, Finland. Deltok i WHOs kreftpanel IARC, som i 2011 klassifiserte stråling fra mobiltelefoner, trådløst nett og lignende som mulig kreftfremkallende. Dariusz Leszczynski var forskerprofessor ved det finske strålevernet STUK i perioden 2000‒2013, innen forskning på biologiske effekter av radiofrekvente felt. Leszczynski ble utsatt for sterkt sensurpress ved STUK og ble nylig oppsagt på grunn av. sine kritiske synspunkter på Interphone-studien – skjønt økonomiske nedskjæringer var den offisielle grunnen for at han som den eneste av 20 forskere måtte slutte.

Lennart Hardell - Framtidig risiko og muligheter med det trådløse samfunnet

Kan vi stole på at våre myndigheter beskytter oss mot skader fra den trådløse teknikken? LENNART HARDELL er professor i kreftmedisin ved Universitetssykehuset i Örebro i Sverige og en av verdens mest anerkjente forskere på dette området. Hardell har publisert flere banebrytende studier om helserisiko ved mobilbruk, særlig svulst på hjernen og andre steder i hodet. Da WHOs kreftpanel IARC i 2011 klassifiserte radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner og trådløse fasttelefoner som mulig kreftfremkallende (gruppe 2B), bidro Hardell-gruppens studier tungt til denne beslutningen.

Clas Tegenfeldt - Myter og fakta om felt, stråling, måling og skjerming. Hvordan ser strålemiljøet ut i virkeligheten - i hjemmet og ellers i samfunnet?

Hvordan er forskningens vilkår, og hvordan hindrer særinteresser oss i få få del i hva forskerne vet i dag?

CLAS TEGENFELDT er sivilingeniør innen teknisk fysikk og elektroteknikk og driver firmaet BEMI med rådgivning, forskning og utvikling innen biologiske effekter av elektromagnetiske felt. Viktige arbeidsområder er kvalifiserte målinger i boliger, beregning og simulering av lavfrekvente og radiofrekvente felt, samt analyser og tiltaksforslag. Tegenfeldt har også tidligere holdt foredrag på FELOs konferanse og bidratt til økt kunnskap om stråling blant annet gjennom sin spalte i Ljusglimten, bladet til den svenske foreningen for eloverfølsomme.

(Video kommer snart)