FELOs rapport + Arkiv

Dagskonferanse "Det trådløse samfunnet" 2017

Dagkonferanse holdt i Oslo konferansesenter 1. des. 2017.

Se foredragene fra Lennart Hardell, Jostein Ravndal og Einar Flydal.

på  You Tube:

Lennart Hardell, Framtidig risiko og muligheter med det trådløse samfunnet

Jostein Ravndal,  AMS og mobilmaster - miljøinformasjon

*Einar Flydal, Strategier når forståelsesmønstre brytes


 

Korrespondanse med statlige myndigheter og andre organisasjoner

Her er en del dokumenter over FELO's korrespondanse og kontakt med myndigheter og foreninger vedr vår sak. 

 

Artikkelarkiv

En oversikt over ulike arikler som har kommet ut i aviser og blader.

Brosjyremateriell