Busy Noggin QuickSite

Et økende antall personer opplever nå
plager som er forbundet med 
elektromagnetisk stråling.

Forskning viser at stråling kan gi
alvorlige negative helseeffekter.
Leger og forskere over hele verden advarer!
Våre barns framtid avhenger av valg vi gjør i dag!


 

Bli medlem i FELO

Motta velkomstpakken med medlemsavisen Strålevett, FELO-brosjyrer og praktiske tips for el-sanering. Medlemsbladet inneholder de viktigste nyhetene.
Bli medlem nå!

Følg oss på Facebook!
(Du trenger ikke ha Facebook-konto.)

Du kan lese nyheter på FELOs Facebookside uten å måtte logge inn på Facebook 

Facebooksiden blir ofte oppdatert.

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
19 mai 2016

Wi-Fi stenges på grunn av helsevirkninger

Striden om WiFi i skolen foregår nå kloden rundt. Den foregår som en kamp i rettsapparatet, i skolestyrer og i FAUer om nettbrett i skolen, og om hvilke forskningsresultater om stråling og helseskader som er mest troverdige. Og...


13 mai 2016

El-overfølsomhet og trygderettigheter

Dette nummeret av Strålevett er en spesialutgave om trygderettigheter. Temaet er svært viktig, ettersom mange el-overfølsomme får avslag på sine søknader om trygd.


13 april 2016

Har du store kostnader på grunn av sykdom eller svakhet, kan du fortsatt ha rett på særfradrag!

Dette gjelder dem som fikk særfradrag for store sykdomskostnader for begge inntektsårene 2010 og 2011.


03 april 2016

Er jording virkelig den største helseoppdagelsen i nyere tid?

Å gå barfot på gresset eller bade i sjøen kan være gunstig. Å ha et jordet elektrisk anlegg er også viktig for å redusere de elektriske feltene. Mens produkter for å jorde egen kropp bør man være varsom med.


16 mars 2016

Vet du hvor latterlig dumt helserisiko fra WiFi-stråling beregnes?

I en studie utført for britiske helsemyndigheter for å kartlegge helserisiko fra WiFi i skoleverketi, regnet en forskergruppe ut hvor mye av tida nettet var på at WiFi-senderne i PC’ene og ruterne i sju trådløse skolenettverk,...Les mer


17 november 2015

Oppdatert informasjon om AMS

Her finner du nå blant annet lysbildene fra AMS- kurset med Jostein Ravndal arrangert av FELO 7. november


09 juni 2015

Franske forskere har identifisert biomarkører for eloverfølsomhet og kjemisk overfølsomhet

Professor Dominique Belpomme og hans team ved Artac  (Foreningen for forskning og behandling av kreft) i Paris kan nå vise til biologiske kjennetegn på eloverfølsomhet som kvalifiserer som grunnlag for en medisinsk diagnose....Les mer


03 juni 2015

Enda en studie bekrefter at mobilstråling åpner blod-hjernebarrieren, og skader læringsevne og hukommelse.

Et team av kinesiske forskere har utsatt rotter for 900 MHz mobilstråling 3 timer daglig – en gruppe i 14 dager, en annen i 28 dager, den tredje gruppen var ubestrålt. SAR-verdien av strålingen varierte fra 0.016 W/kg (kropp) til...Les mer


Viser artikler 1 til 10 av 37
<< Første Forrige 1-10 11-20 21-30 31-37 Neste Siste >>
 

FELO's kontakttelefon

Betjenes av
Vibeke Dahl Skelton,
Sandefjord.

Tlf.: 33 48 13 00 

Telefontider tirsdager

kl 10 -12 og kl 15 - 17

7.juli -21.juli er telefonen stengt i 3 uker, dvs. åpen igjen 28.juli.

 

 

Skal vi som ikke bruker mobiltelefon bli ekskludert?

De som ikke kan bruke mobiltelefonen opplever å bli ekskludert fra fler og fler områder i samfunnet. Dette er ikke OK. 

 

 

FELO's gamle nettsider er fremdeles tilgjengelige her: