Bli medlem i FELO

Motta velkomstpakken med medlemsavisen Strålevett, FELO-brosjyrer og praktiske tips for el-sanering. Medlemsbladet inneholder de viktigste nyhetene.
Bli medlem nå!

Følg oss på Facebook!
(Du trenger ikke ha Facebook-konto.)

Du kan lese nyheter på FELOs Facebookside uten å måtte logge inn på Facebook 

Facebooksiden blir ofte oppdatert.

AMS + Strålekilder

Dette bør du vite om mobilstråling og radiofrekvent stråling

Begrepene ”mobilstråling” eller ”radiofrekvent stråling” er  betegnelser for signaler som sendes gjennom luften  Dette omfatter strålingen fra alle mulige trådløse apparater.. 

Les mer om strålekilder

Strålekilder

Vi har strålekilder overalt i vår hverdag. Her skal vi lage en oversikt over de mest vanlige kildene ...

 

 

Grenseverdier

Det er Statens Strålevern som har fått ansvaret for å angi hvilke grenseverdier som skal gjelde for elektromagnetisk stråling. Grenseverdier er noe vi setter for å beskytte mennesker fra å utvikle sykdom og plager. Men i dag har vi praktisk talt ingen grenseverdier fordi de verdier som gjelder er så ekstremt høye at de får ingen praktisk betydning.

Les mer om grenseverdier

Dette sier vi

Dagens grenseverdier for tillatt stråling er foreldede og må senkes omgående!

Regjeringen, Stortinget og ansvarlige myndigheter må handle umiddelbart for å beskytte mennesker. Dette krever flere nordiske strålevern- og funksjonshemmedes foreninger. De siste års forskning har klarlagt at de gjeldende grenseverdiene ikke er tilstrekkelige for å beskytte befolkningen mot helseskader.

Dagens grenseverdier beskytter kun mot akutte oppvarmingseffekter, etter 6 minutters eksponering, de beskytter ikke mot andre effekter som kan oppstå etter lengre tids eksponering. Dagens grenseverdier beskytter ikke mot vanlig rapporterte effekter som f eks hodepine, søvnvansker, hukommelses- og konsentrasjonsproblemer eller kreft.

Ler mer her

Dette sier myndighetene

Statens Strålevern hevder at radiofrekvent stråling ikke  gir noen negative helseeffekter. Vi har trygge grenseverdier og folk trenger ikke ta noen forhholdsregler for å beskytte seg mot dette da det er helt fånyttes.

Den samlede vurderingen av forskningen viser at det ikke er noen skadelige effekter.

Langtidseffekter kan de ikke uttale seg noe om, fordi det har de ikke undersøkt. Men de kan garantere oss at vi ikke får noen helseeffeter de første 6 minuttene som vi blir utsatt for stråling!