Bli medlem i FELO

Motta velkomstpakken med medlemsbladet Strålevett, FELO-brosjyrer og praktiske tips for el-sanering. Medlemsbladet inneholder de viktigste nyhetene.
Bli medlem nå!

Følg oss på Facebook!
(Du trenger ikke ha Facebook-konto.)

Du kan lese nyheter på FELOs Facebookside uten å måtte logge inn på Facebook 

Facebooksiden blir ofte oppdatert.

AMS + Strålekilder

Dette bør du vite om mobilstråling og radiofrekvent stråling

Begrepene ”mobilstråling” eller ”radiofrekvent stråling” er  betegnelser for signaler som sendes gjennom luften  Dette omfatter strålingen fra alle mulige trådløse apparater.. 

Les mer om strålekilder

Nye strømmålere - Nei takk

Innføringen av automatiske strømmålere vil gi et betydelig bidrag til elektrotåka i hjemmene våre. -

Den trådløse strømmåleren er en strålekilde pålagt av myndighetene. I motsetning til de andre strålekildene i hjemmene våre er det ikke mulig å skru av strålingen på den trådløse strømmåleren.

Les hele Lena Kjeøy's innlegg  i klassekampen 27.06.2017 her.

 

 

Dagens grenseverdier

Det er Statens Strålevern som har fått ansvaret for å angi hvilke grenseverdier som skal gjelde for elektromagnetisk stråling. Grenseverdier er noe vi setter for å beskytte mennesker fra å utvikle sykdom og plager.

I Norge i dag er grenseverdien for radiofrekvent stråling satt til
10W/m² =10 000 000 µW/m²

Les mer om grenseverdier

Vi mener dagens grenseverdier er alt for høye

De siste års forskning viser stadig tydeligere at de gjeldende grenseverdiene ikke er tilstrekkelige for å beskytte befolkningen mot helseskader.

Dagens grenseverdier beskytter kun mot akutte oppvarmingseffekter, etter 6 minutters eksponering, de beskytter ikke mot andre effekter som kan oppstå etter lengre tids eksponering. Dagens grenseverdier beskytter ikke mot vanlig rapporterte effekter som f eks hodepine, søvnvansker, hukommelses- og konsentrasjonsproblemer eller kreft.

Ler mer her